CHRUDIMSKÁ BESEDA

Široká 85
537 01 Chrudim

Telefon: +420 469 660 662

Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Libor Drahoňovský • RUSKO

cestopisná přednáška
Datum: Středa 31. října 2018 v 18:00 hodin
Místo: Městské kino Chrudim

Libor Drahoňovský je cestovatel, který se zajímá o země bývalého SSSR, Balkán, Orient i Českou republiku. Cestuje především na vlastní pěst, nezřídka autostopem. Tento jedinečný způsob dopravy bývá spojen s pozváním do domácností na čaj, k prostřenému stolu, v Orientu spíše k prostřené podlaze a někdy i na nocleh. Tím se zároveň vytváří jedinečné podmínky k zevrubnějšímu poznání jednotlivých etnik a národů. Mnohdy se navážou vřelá a trvalá přátelství.

RUSKO

Již téměř dvacet let dokumentuje evropské části severního Ruska i Ural. Nejvíce si si oblíbil autonomní republiky Karélie a Komi, dále Archangelský, Vologodský i Murmanský kraj.

Zve Vás na pořad, který se bude věnovat zejména povodí Severní Dviny: "Vydáme se na putování v povodí řeky Severní Dviny, která ve středověku představovala velmi důležitou dopravní spojnicí při plavbách Rusů na Ural a později i na Sibiř. Dále se po této řece od 16. století vozilo zboží z Ruska do Evropy a naopak. Tak tomu bylo až do počátku 18. století, kdy car Petr Veliký dobyl na Švédech východní část Baltského moře a založil Sankt Petěrburg. Do té doby jediným tzv. oknem do Evropy bylo přístavní město Archandělsk vystavěné poblíž ústí Severní Dviny do Bílého moře. Region v povodí Severní Dviny je bohatý na spoustu klášterů i dřevěných kostelů, kaplí i obytných domků připomínajících ilustrace z ruských pohádek. V tomto kraji se dodnes uchovalo mnohé z ruského folkloru a tradic."