CHRUDIMSKÁ BESEDA

Široká 85
537 01 Chrudim

Telefon: +420 469 660 662

Spustili jsme web Chrudim dnes - rozcestník chrudimské kultury.

Shakespeare a čas

přednáška
Datum: Čtvrtek 8. listopadu 2018 v 18:00 hodin
Místo: Spolkový dům

Hlavním tématem svátečního setkání s profesorem Martinem Hilským bude čas a jeho běh, jeho neúprosnost, jeho relativita. Martin Hilský nám přiblíží způsoby, kterými W. Shakespeare zachytil běh času a s ním spojené přírodní cykly a pomíjivost životů i věcí. Je to jedno z témat, které prostupuje celým Shakespearovým dílem. Co čas znamenal, jak byl vnímán a jak se měřil v renesanční společnosti Shakespearových současníků? Jaký vliv měl na Shakespeara samotného, jeho rodinu a jeho dílo?

Přednáška je součástí festivalu Týden vědy 2018 AV ČR. 

Přednášející: prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

(špičkový anglista, překladatel, esejista, profesor anglické literatury, který přeložil do češtiny celé Shakespearovo dílo. Je držitelem řady významných ocenění - např. Řád britského impéria, Státní cena za překladatelské dílo, Česká hlava, Medaile Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy a mnohých dalších).

Shakespeare a čas

Hlavním tématem svátečního setkání s profesorem Martinem Hilským bude čas a jeho běh, jeho neúprosnost, jeho relativita. Martin Hilský nám přiblíží způsoby, kterými W. Shakespeare zachytil běh času a s ním spojené přírodní cykly a pomíjivost životů i věcí. Je to jedno z témat, které prostupuje celým Shakespearovým dílem – básnickým i dramatickým. Co čas znamenal, jak byl vnímán a jak se měřil v renesanční společnosti Shakespearových současníků? Jaký vliv měl na Shakespeara samotného, jeho rodinu a jeho dílo?

Vstupné: 90 Kč